User Tools

Site Tools


pdr:start

Dades personals, drets? Informar i sensibilitzar els ciutadans joves d'Europa

Objectiu principal: protecció de les dades personals i els dret a la privacitat entre els joves

El projecte està co-finançat per les organitzacions participants i el “Program on fundamental rights and citizenship” de la UE.

Participants: Ligue des Droits de l'Homme, Associació Europea de Drets Humans, EDRI, Iuridicum remedium, PANGEA

Resultats: El projecte ha produït un còmic per ajudar a sensibilitzar als joves sobre els valor i els riscos amb la seva informació personal, i per tenir una visió informada i crítica per fer servir Internet de forma constructiva i evitar les conseqüències negatives.

El còmic en català està disponible en paper (podeu demanar còpies a Pangea) i també en format digital (abaix).

També s'ha elaborat un estudi sobre la situació de les lleis a cada estat participant, a tota la Unió Europea, i unes fitxes detallades sobre les eines i webs que els joves fan servir. Aquest estudi es farà públic l'estiu 2010.

L'informe sobre Espanya (anglès, 2009)

Material en català: Propostes educatives de suport (present-acció, resum gràfic del còmic, activitats). En format PDF (clic a l'imatge)

Realitzat per Educació per l'Acció Crítica, Llicència CC-BY-NC-SA).

Personal data, rights? Informing and sensitizing the young European citizens

Main objective: protection of personal data and the right to privacy among the young.

The project is co-funded by the participating organizations and the “Programme on Fundamental Rights and Citizenship” of the EU.

Participants: Ligue des Droits de l'Homme, European Human Rights League EDRI Iuridicum remedium (CZ) PANGEA

Results: The project has produced a comic book to help sensitize young people about the value and risks with personal information, and to have an informed and critical vision to use the Internet constructively and avoid negative consequences.

The comic is available in Catalan (you can get paper copies at Pangea), English, French and Czech in digital format (below).

The project has prepared a study on the status of privacy laws at hey relate to the Internet for each participating state, for the entire European Union, and a collection of detailed fact sheets about tools and websites that young people use. This study will be published in summer 2010.

The Report on Spain (2009)

Còmic, Comic, Bande Dessinée (PDF)

leandro.pangea.org_pdr_thumb_ca.jpg leandro.pangea.org_pdr_thumb_en.jpg leandro.pangea.org_pdr_thumb_fr.jpg

pdr/start.txt · Last modified: 2010/07/19 10:48 by leandro