User Tools

Site Tools


pangea:docs

Table of Contents

Documentació dels serveis

Aplicacions

Blog

El blog de Pangea fa servir Wordpress MU. Es poden crear blogs diferents (que comparteixen el mateix servei)

Té varies extensions que es poden seleccionar a cada blog:

  • Petition (per recollir suport per una campanya): Es pot publicar un texte (un manifest) i l'aplicació s'encarrega de recollir suports (presenta un formulari recollint la direcció de correu i comentaris opcionals, envia un missatge de confirmació i verifica que el propietari de l'adreça de correu confirma el suport a la web). Sembla un estalvi important d'esforç per als organitzadors de la campanya d'adhesions.

Més detalls

Sobre Petition: El sistema permet diverses coses útils:

  • quan es crea una recollida de suports permet a més de recollir el text d'un manifest, poder demanar també alguns detalls opcionals dels participants (per ex. la ciutat, organització, etc).
  • quan s'envia un suport detecta duplicats (un vot per direcció d'email), s'encarrega d'enviar i getionar correus de confirmació, permet recullir comentaris opcionalment, permet mostrar/ocultar el nom de la persona/entitat a la web, etc.
  • el creador pot veure a la pàgina d'administració qui ha confirmat i qui encara no, reenviar les peticions de confirmació, exportar les dades en un fitxer que es pot importar a un full de càlcul.
  • disponible en diversos idiomes, entre ells català, castellà, anglès, etc.
  • Pangea col·labora en el seu desenvolupament (localització).
pangea/docs.txt · Last modified: 2009/03/08 18:31 by leandro