User Tools

Site Tools


pangea:about.ca

Què és Pangea

Pangea és una organització privada, independent i sense ànim de lucre fundada al 1993 per a promoure l'ús estratègic de les xarxes de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la justícia social i convertir-se en una eina que ajudi a complir els objectius de col·lectius socials, organitzacions i moviments socials en el entorn local.

Pangea pretén promoure que les organitzacions i moviments socials comparteixin informació, coneixement i recursos tècnics per a l'ús efectiu i estratègic de les TIC, especialment d'Internet, de forma sostenible i respectuosa amb la diversitat i els valors de la cultura i societat local i global.

Pertànyer a Pangea significa compartir i contribuir a que aquesta missió pugui portar-se a terme donant suport a serveis, programes i campanyes. Pangea està formada a finals de 2007 per uns 300 socis/ies personals i unes 412 entitats (associacions, escoles, col·lectius, fundacions, …).

Pangea és membre de la xarxa internacional APC (Associació per al Progrés de les Comunicacions) i participa a través d'APC i en col·laboració amb altres membres d'APC en iniciatives i projectes internacionals.

Segons els seus estatuts, revisats l’any 2003, l'activitat de la organització quedarà plasmada en el compliment dels objectius següents:

  • Promoure l'ús de les telecomunicacions i la informàtica entre persones i organitzacions que treballen per l'educació, la salut, la pau, la cooperació, el desenvolupament, el medi ambient, els drets humans, la no discriminació per raons de sexe, ètnia, procedència o creences, i la justícia social en general.
  • Fomentar la participació en les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) de les dones, les persones immigrades, els habitants de les zones rurals o dels països en desenvolupament, o qualsevol col·lectiu exclòs o en risc d’exclusió de les TICs.
  • Oferir els avenços en telecomunicacions i informàtica al menor cost possible, facilitant al màxim l'accés i ús d'aquests serveis, amb la finalitat d’agilitzar i ampliar els contactes amb persones i organitzacions locals i d'àmbit internacional.
  • Qualsevol altre fi, no específicament assenyalat en aquests Estatuts, però que contribueixi al coneixement, aplicació i desenvolupament de les activitats relacionades amb l'ús de la informàtica i les telecomunicacions.

Un ampli equip de persones treballa a Pangea per a oferir serveis, dur a terme activitats d'interès per als seus socis/ies i la societat en general.

Memòria d'activitat de Pangea

pangea/about.ca.txt · Last modified: 2013/07/15 14:26 by lorena