User Tools

Site Tools


gisw:isw2008pangea_ca

Informe GISW 2008 Espanya

Leandro Navarro, Assumpció Guasch

Introducció

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) constitueixen un mercat en el que diverses indústries, productors i consumidors convergeixen, però també un espai públic on els ciutadans i les organitzacions viuen i interactuen. Encara que el mercat de les TIC és enorme i inclou una gran part de la població, l'espai públic de les TIC com una estructura social on els ciutadans i les organitzacions exerceixen el dret a la comunicació és fràgil i subdesenvolupada. En aquest context, el present informe es centra en l'apropiació de la tecnologia i de continguts, aplicacions i serveis rellevants a nivell local.

L'accés a la tecnologia

L'accés a les TIC està molt estès a Espanya (Atkinson et al., 2008; OCDE, 2008), però la qualitat varia considerablement entre les zones urbanes i rurals. A les zones urbanes, especialment a les grans ciutats, diversos operadors de veu i d'alta velocitat ofereixen bona qualitat d'accés a Internet, mentre que les zones rurals tenen menys opcions, de menor qualitat i fins i tot sense cap cobertura. El mercat de serveis TIC està dominat per Telefónica, l'operador de l'antic monopoli –el 81,8% de les línies de telèfon fix estaven operats per Telefónica el 2006, d'acord amb la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT)–; i la competència és encara més fràgil en zones menys poblades. Encara que el govern té institucions per supervisar i regular el mercat, i diverses organitzacions defensen els drets dels ciutadans o grups específics (com els músics i altres professionals creadors de continguts), el monopoli “de fet” de Telefónica està arrelat, amb una competència bastant limitada i artificial entre els proveïdors de serveis TIC. Alhora, la qualitat dels serveis de TIC és discutit, especialment els de telefonia i operadors d'Internet, que registren un alt nombre de queixes per part dels usuaris.

La telefonia bàsica i l'accés a Internet a baixa velocitat, equivalent a una connexió a través d'una línia de telèfon és pràcticament universal llevat d'en algunes zones remotes. La tecnologia més estesa per accedir a Internet a alta velocitat, que representa aproximadament el 79% de les connexions a Internet d'alta velocitat, és ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Es van registrar uns 6,6 milions de línies ADSL el 2008 (CMT, 2008; OCDE, 2008) entre una població d'uns 45 milions d'habitants. L'accés mòbil és la tecnologia de creixement més ràpid. Això inclou les ofertes de serveis de dades comercials dels operadors de telefonia mòbil, General Packet Radio Service [GPRS] i tercera generació [3 G]), els operadors comercials que ofereixen serveis Wi-Fi, i unes quantes organitzacions de base comunitària que ofereixen les xarxes obertes basades en tecnologia Wi-Fi, en particular en les zones on els operadors comercials proporcionen poc o cap servei.

Les xarxes comunitàries sense fil tenen un notable desenvolupament, il·lustrat per Guifi.net amb prop de 5,000 nodes el 2008. Guifi.net és una xarxa de propietat dels seus usuaris, i funciona apart dels operadors comercials. Està establerta principalment en una zona rural on l'oferta de serveis TIC dels operadors comercials és nul·la o molt reduïda. És una clara prova de com una xarxa oberta es pot establir i mantenir per una comunitat i com contribueix al desenvolupament social i econòmic de la zona. Els governs locals i les empreses locals també estan involucrats, mostrant com una col·laboració públic-privada-comercial pot establir-se i mantenir-se. Aquestes xarxes s'han convertit en un incentiu perquè els operadors comercials ofereixin serveis de TIC a les zones de menor interès inicial, ja que les xarxes obertes serveixen per ampliar considerablement la població d'usuaris formats que demanden serveis TIC avançats.

També hi ha un nombre creixent de continguts, aplicacions i serveis, a mesura que més i més gent té accés i utilitza Internet amb regularitat. Hi ha un esforç de l'administració pública perquè els ciutadans puguin interactuar amb ella a través d'Internet - per exemple, en la Unió Europea (UE) i en l'àmbit nacional amb un pla per al desenvolupament de la societat de la informació i la convergència amb Europa (2006 –; 2010), conegut com “Pla Avanza”. A la pràctica, tanmateix, molts serveis encara no s'han generalitzat. S'ha introduït una targeta d'identificació electrònica per als ciutadans, que conté un xip amb un certificat X.509 que es pot servir per a l'autenticació electrònica. Les lleis introduïdes recentment sobre els serveis electrònics (LSSI, 2002 i LISI, de 2007, sobre la base de les directives de l'UE) han establert un marc jurídic més estable perquè les empreses i els ciutadans puguin tractar amb continguts, aplicacions i serveis. Però això ha arribat amb el preu de la introducció de burocràcia, obligacions dels proveïdors d'Internet i restriccions a la llibertat d'expressió i la privadesa que es consideren excessives per diverses persones i organitzacions.

Cada vegada hi ha més consciència del codi lliure i el codi obert. Una mostra és l'adopció d'aplicacions de programari lliure com Firefox, el nombre de distribucions de Linux, especialment en escoles i universitats, el nombre d'esdeveniments relacionats amb programari lliure i el vigent debat sobre l'adopció de programari lliure per les administracions públiques.

El contingut creat a Espanya està principalment escrit en l'idioma “espanyol” (castellà). Una remarcable excepció és la introducció en 2006 del domini de primer nivell ”.cat” del sistema de noms per dominis (DNS). Aquest va ser creat per servir a les necessitats de la comunitat lingüística i cultural catalana. S'han registrat ens 30.000 dominis ”.cat” en només dos anys de funcionament.

Contingut local

A Espanya es parlen altres idiomes a més del Castellà. Aquests inclouen català (Català) a Catalunya, les Illes Balears i a la Comunitat Valenciana; Aranès (Aranès), una variant de l'Occità, a Catalunya; Basc (Basc) al País Basc i Navarra i el Gallec (Galego) a Galícia. També hi ha altres llengües que no tenen cap estatut oficial, amb un menor nombre de parlants i menor demanda popular per al reconeixement a les seves zones o insuficient suport jurídic o institucional. Com a indicador, el número aproximat d'articles a Wikipedia (mostra obtinguda durant 2008) a diverses llengües d'Espanya és la següent: Castellà 386000, Català 124000, Gallec 38000, Basc 28000, Occità 14000, Asturià 11000, Aragonès, prop de 10.000. Tots aquests idiomes minoritaris tenen una relació asimètrica amb el castellà, com ho fan amb la resta de les llengües europees parlades en la Unió Europea. Diverses comunitats lingüístiques a Espanya han fet sentir la seva presència en les institucions de l'UE des del començament, però la visible falta de suport institucional des del govern espanyol ha contribuït que aquestes llengües no hagin tingut una utilització eficaç en les institucions de l'UE i a les seves pàgines web. Un bon exemple és l'Any Europeu del Diàleg Intercultural 2008. Si bé aquesta iniciativa encaminada a “explorar els beneficis del nostre ric patrimoni cultural i les oportunitats d'aprendre de les diferents tradicions culturals” de 27 països només van estar representats 23 idiomes - i només el Castellà apareix entre les llengües a Espanya. Això contradiu els objectius d'Espanya de l'Estratègia Nacional per a l'Any Europeu del Diàleg Intercultural: “Per ajudar aquest diàleg intercultural a establir-se com un procés dinàmic i permanent dins de la societat espanyola i fer que aquest procés un mecanisme fonamental garantir i facilitar l'aplicació dels objectius estipulats en la Convenció de l'UNESCO sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals”. Aquest fracàs en representar la pluralitat de llengües a Espanya és particularment notable sent aquesta una campanya intercultural.

El cost de la traducció és un dels arguments utilitzats, però hi ha contraexemples, com www.europarl.cat, en la que per mostrar la seva viabilitat, una sola persona ha traduït al català i publicat pràcticament tota la web del Parlament Europeu. El resultat és que, per exemple, llengües com el letó o estonià (amb menys de dos milions de parlants) són oficials, mentre que el català, amb més de nou milions de parlants, no es reconeix a nivell europeu.

El cànon per còpia privada

El cànon per còpia privada es carrega en l'adquisició de diversos mitjans d'enregistrament i maquinari, tal com CDs, cambres digitals i escàners. Això es fa per compensar els productors de contingut de la còpia privada de continguts adquirits, que és legal a Espanya. Es va establir fa una dècada, i ratificat després d'una intensa polèmica durant la reforma de la llei de drets d'autor aprovada el desembre de 2007. Noves tarifes han estat vigents des del 20 de juny de 2008. Aquesta taxa es recull sense tenir en compte l'ús dels mitjans digitals i es distribueix d'una forma bastant arbitrària. Té el suport de la indústria tradicional dels mitjans de comunicació que es basa en la distribució de productes físics (CD i DVD), però ha estat rebutjada per una gran part de la població, la indústria i les organitzacions professionals. Tanmateix, d'una innovadora comunitat d'artistes ha sorgit l'adopció de models alternatius per a la distribució de les seves produccions artístiques.

Mesures d'acció

Hi ha una sèrie d'obstacles que impedeixen la participació i la implicació dels ciutadans en la societat de la informació, així com algunes idees per superar-los:

 • Els canals tradicionals continuen sent utilitzats per l'administració pública, que no aprofiten les oportunitats per a la transparència i l'obertura que ofereixen les TIC.
  • Els ciutadans han d'estar capacitats i les administracions públiques obligades a ser transparents. Cada acció de l'Estat o pressupost ha de ser anunciat, documentat i debatut en públic utilitzant blocs, fòrums oberts, i altres plataformes basades en Internet.
 • La infrastructura d'accés i les xarxes són propietat i estan explotats per empreses privades, amb el suport d'alguns governs a les zones geogràfiques menys rendibles. Els ciutadans tenen poca informació i cap control sobre el funcionament de les xarxes que recolzen la Internet com un espai públic.
  • Més diàleg i més suport (jurídic i econòmic) és necessari per facilitar, desenvolupar i promoure la participació dels ciutadans i les organitzacions de ciutadans en la gestió de les xarxes. Això requereix l'establiment de plans, fòrums, mecanismes de seguiment, informes, etc.
  • Les xarxes ciutadanes - xarxes creades pels ciutadans per a l'autoservei, tal com xarxes sense fil comunitàries - ha de ser explícitament recolzada i protegida, i no deixar-les en un limbe jurídic o vistes com una competència deslleial per als operadors comercials. Són una alternativa viable per a la creació de xarxes que estan obertes i pertanyen a la comunitat, especialment als llocs i les persones que no són l'objectiu principal de les ofertes comercials. Les lleis han de recolzar i protegir a aquestes iniciatives ciutadanes, amb mesures tal com l'assignació d'espectre addicional, facilitar l'establiment legal de les xarxes, i la introducció de lleis i incentius fiscals per facilitar el seu desenvolupament. Això és especialment important a les zones rurals i en zones amb persones excloses de les ofertes comercials.
 • Les indústries de proveïdors de xarxa, programari i indústries de contingut audiovisual tracten d'establir monopolis exercint pressió sobre el poder polític.
  • Quant a les xarxes, s'han de desenvolupar polítiques més eficaces per reduir l'avantatge dels operadors dominants i crear mercats realment oberts. Aquesta necessitat és particularment clara amb Telefónica, que és l'operador del monopoli de facto a Espanya. Els operadors alternatius han de rebre un millor suport.
  • Quant a programari, s'ha d'encoratjar l'adopció de programari lliure per l'administració pública. S'han de descoratjar les pressions de les empreses amb pràctiques contràries a la competència com Microsoft.
  • Quant a continguts, s'han de protegir els petits creadors de continguts alternatius, innovadors davant els grans grups de mitjans de comunicació nacionals i internacionals. També és necessari obrir un diàleg entre el govern, creadors de contingut, consumidors de continguts i ciutadania per trobar un acord acceptable per regular el mercat de continguts. S'han d'investigar nous models de negoci per a la indústria dels mitjans que siguin èticament i comercialment més justos i acceptables, com una alternativa a l'injust i regressiu model actual del cànon.
 • Hi ha una necessitat urgent d'establir polítiques per promoure la diversitat d'idiomes a la xarxa. Ja que la tecnologia no és neutra, s'ha d'adoptar una acció a tots els nivells polítics per utilitzar Internet per guardar, digitalitzar, ampliar i promoure el patrimoni cultural i lingüístic del país amb les seva diversitat de llengües, majoritària i minoritàries, reconegudes oficialment o no. Altrament, Internet pot convertir-se en un instrument que erosiona el ric patrimoni cultural de la diversitat lingüística.
gisw/isw2008pangea_ca.txt · Last modified: 2009/01/20 20:05 by leandro